Jak Mogę Przywrócić Serwlet Hibernate?

Nie pozwól, aby błędy systemu Windows Cię powstrzymywały.

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • Krok 2: Uruchom aplikację i wybierz swój język
 • Krok 3: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć skanowanie komputera
 • Kliknij tutaj, aby naprawić teraz swój komputer.

  Możesz napotkać komunikat marketingowy o błędzie wskazujący, że aplet przechodzi w stan uśpienia. Przypadkowo istnieje kilka sposobów rozwiązania tego problemu i wkrótce to zrobimy.Aplikacja sieciowa używa hibernowanej warstwy trwałości AS do obsługi wyszukiwania trwałości i starych prostych produktów Java (POJO) na relacyjnej liście. Hibernate to framework, który dostarcza rośliny do mapowania obiektowo-relacyjnego (ORM).

  Przykład serwletu CRUD hibernacji JSP

  Czy możemy używać hibernacji, mając aplet?

  Hibernate w przykładzie, Hibernate servlet w samouczku dotyczącym serwletów W przyszłości, jeśli chcemy dostarczać wyniki niektórych operacji bazodanowych za pomocą świetnego apletu, również możemy użyć Hibernate ORM zamiast JDBC. Nazywamy to integracją hibernacji serwletów.

  Aby dowiedzieć się więcej o konfiguracjach Hibernate XML i Java, zapoznaj się z następującymi artykułami:

  Opracujemy typ następujących łatwych w użyciu, korzystając z podstawowych funkcji w całej naszej aplikacji internetowej do zarządzania użytkownikami:

  1. Utwórz użytkownika
  2. Aktualizuj użytkownika
  3. Usuń użytkownika
  4. Wybierz jednego użytkownika pobranego spośród użytkowników

  Używane przez wszystkich
 • Lista narzędzi i technologii
 • JSP-2.+
 • Dwa – tryb uśpienia, 5+
 • ide Neon sts/eclipse.3
 • JDK – 1.8.lub nowszy
 • Kac Apache 8.5
 • JSTL-1.2.1
 • Serwlet API — 2.5
 • MySQL, ponieważ mysql-connector-java-8.0.13.jar
 • 4. Konfiguracja bazy danych MySQL

  hibernacja serwletu

  Stwórzmy katalog uznawany za “demo” w MySQL. Teraz opublikuj każdą niestandardową tabelę za pomocą następującego skryptu DDL:

  Możesz użyć Command mysql Line Client lub MySQL Workbench, aby utworzyć bazę danych. Opisana spersonalizowana tabela wygląda tak:

  5.Tworzysz podmiot JPA User.java

  6. Hibernacja oparta na Javie w konfiguracji

  Nie pozwól, aby błędy systemu Windows Cię powstrzymywały.

  Czy Twój komputer działa wolno? Czy jest nękany dziwnymi komunikatami o błędach i dziwnym zachowaniem systemu? Jeśli tak, istnieje duża szansa, że ​​potrzebujesz ASR Pro. To potężne oprogramowanie szybko i łatwo naprawi typowe błędy systemu Windows, ochroni dane przed utratą lub uszkodzeniem i zoptymalizuje system pod kątem maksymalnej wydajności. Więc nie męcz się dłużej z powolnym, frustrującym komputerem — pobierz ASR Pro już dziś!


  Poniższy diagram przedstawia kod Java dla ustawień Hibernate odpowiadających właściwościom hibernate.cfg.xml:

  7. Utwórz plik UserDAO.java

  8. Utwórz UserServlet.java

  9. Utwórz stronę Listing-user-jsp 3) User-list.jsp

  Następnie utwórz stronę widoku JSP dla wszystkich użytkowników bazy danych. Stwórzmy stronę list-user.jsp w najważniejszym katalogu WebContent projektu, opierając się zwykle na następującym kodzie:

  Po wdrożeniu strony JSP w Tomcat, a następnie odebraniu jej w przeglądarce, charakterystyczny program będzie wyglądał następująco:

  10. Utwórz stronę formularza użytkownika Jsp — User-form.jsp

  Następnie opublikujmy stronę JSP dla strony, która tworzy praktycznie każdy nowy plik user-form.jsp. Oto cały tradycyjny kod źródłowy:

  Po wdrożeniu strony JSP osoby w Tomcat i wstawieniu jej do przeglądarki może wyglądać mniej więcej tak:

  Powyższa sieć działa dla funkcji równoczesnych wraz z tworzeniem nowego użytkownika zmiany, a także tego samego użytkownika. Zmień sieć tak, aby wyglądała tak:

  11. Utworzono niewłaściwą stronę JSP

  Oto jeden konkretny kod ze strony Error.jsp, pokazujący prosty komunikat o błędzie:

  12 tej zasady. Dostarczanie i testowanie aplikacji

  Nadszedł czas, aby rzeczywiście zobaczyć ważne demo większości wspomnianych wcześniej szerokich aplikacji do zarządzania użytkownikami. Wdrożenie aplikacji online jest uważane za tomcat na serwerze.

  Utwórz użytkownika

  Edytuj innego użytkownika

  Lista wszystkich użytkowników

  Repozytorium GitHub

  W poprzednim krótkim zostaliśmy pobłogosławieni samouczkiem Servlet jsp JDBC MySQL CRUD, który widziałem z moim współmałżonkiem. W tym artykule prawdopodobnie stworzysz prostą internetową stronę JSP w celu zarządzania użytkownikami za pomocą Hibernate i jednego konkretnego serwletu. Ta aplikacja internetowa zarządza odtwarzaczami z podstawowymi funkcjami: lista, wstawianie, zaznaczanie, usuwanie (lub operacje takie ze względu na to, że twaróg – tworzenie, aktualizacja, odczyt i dodatkowo usuwanie).

  W tym artykule wybieramy konfigurację opartą na hibernacji java bez ćwiczenia hibernate.cfg.xml, aby pomóc Ci połączyć się z bazą danych mysql.

 • Samouczek dotyczący serwletów
 • Samouczek JSP
 • Samouczek hibernacji
 • Z tego repozytorium możesz pobrać kod źródłowy, aby skorzystać z tego samouczka. Możesz znaleźć link GitHub na końcu tego przewodnika.

  Przykład serwletu CRUD JSP

 • Konfiguracja XML Hibernate w celu uzyskania Hibernate 0 W tym dokumencie wielu z nas pokaże Ci, jak napisać aplikację Hibernate, Hibernate, kupując plik konfiguracyjny .cfg.xml dla wszystkich baz danych MySQL.
 • Pięć różnych przykładów hibernacji Java. W tym przykładzie powinniśmy być w stanie pokazać, jak utworzyć nową konfigurację hibernacji java przy użyciu wykorzystania bez użycia hibernate.cfg. dla banku danych mysql dołącz do xml.
 • Krótki przegląd konfiguracji hibernacji [fragmenty] — ten komentarz i post z najlepszymi praktykami jest dobrym, solidnym i szybkim źródłem informacji o Hibernate XML i może to być konfiguracja Javy. Wideo

  To jest

 • Samouczek jest renderowany tak, jak w wyjaśnionym poniżej filmie na YouTube. Pomyślnie zasubskrybowałeś mój kanał YouTube, aby dowiedzieć się więcej samouczków o Spring Boot na kanale Java YouTube.

  Czym jest rama?

  Hibernate jest prawie na pewno naszym własnym rozwiązaniem dla map obiektów/relacyjnych frameworków Java. Mapowanie obiektowo-relacyjne lub jest coraz powszechniejszą techniką mapowania obiektów o magicznym rozmiarze pochodzących z domen aplikacji na obiekty z określonej relacyjnej bazy danych. Hibernate to oparta na Javie metoda tworzenia formularzy, która zapewnia wspaniały framework do stosowania obiektów domeny aplikacji na drodze do tabel relacyjnych baz danych i odwrotnie.

  Czy JSP używa wiosny?

  Spring wykorzystuje JSP i wewnętrzne serwlety, co pozwala nam w łatwy sposób próbować ulepszać i zarządzać aplikacjami internetowymi.

  Hibernate zapewnia kolejną implementację Java Persistence API, co czyni go doskonałym narzędziem ORM, ponieważ myśl zapewnia korzyści płynące z luźnego kierunku. Możemy użyć API trwałości do operacji CRUD w stanie hibernacji. Struktura Hibernate zapewnia wszelkiego rodzaju opcje związane z mapowaniem starych zwykłych jednostek na tradycyjne tabele bazy danych kupujące JPA, takie jak adnotacje i konfiguracja oparta na XML.

  Co to jest JPA?

  Java stay power API (JPA) jest zwykle standardem Java do mapowania obiektów Java w celu wsparcia relacyjnej bazy danych. Mapowanie obiektów Java na tabele z bazy danych i odwrotnie jest często znane jako obiekt relacyjny aplikacji (ORM).

  W konkretnym artykule zaczniemy używać frameworka Hibernate jako pożyczkodawcy lub implementacji JPA.

  Etapy rozwoju

  1. Tworzenie dynamicznych zależności
  2. Zaćmienie projektu
  3. Dodaj strukturę
  4. Skonfiguruj bazę danych MySQL
  5. Utwórz obiekt użytkownika JPA -.java
  6. System wstrzymywania oparty na Javie
  7. Utwórz UserDAO.java.
  8. Utwórz java UserServlet.A
  9. utwórz dobrą listę użytkowników – jsp User-list page.jsp
  10. Utwórz stronę jsp formularza użytkownika; userform.jsp
  11. Utwórz stronę błędu JSP
  12. Wdróż aplikację weryfikacyjną i demonstracyjną

  1 ołów. Utwórz dynamiczny projekt internetowy Eclipse

  4. Wpisz nazwę projektu w zasadzie dzięki faktowi “jsp-servlet-hibernate-mysql-example”;
  5.Upewnij się, że opcja „Runtime Deal” jest ustawiona na Tomcat Apache, korzystając z aktualnie obsługiwanej wersji.

  2. Dodaj zależności

  3. Struktura projektu

  Czy możemy używać hibernacji z JSP?

  Integracja Hibernate wraz z Servlet i We jsp: dodajmy ten dowód, aby naprawdę aplet i wreszcie dodać moje dane do hibernacji bazy danych. Aby stworzyć aplikację internetową, używamy teraz JSP dla logiki zdarzeń, klasy serwletu dla całej warstwy kontrolera oraz grupy DAO dla kodów dostępu do bazy danych.

  UTWÓRZ BAZĘ DANYCH „demo”;użyj wersji demonstracyjnej;lista widzów ( utwórz identyfikator int(3) NOT NULL moniker auto_increment, varchar(120) NIE NULL, E-mail NIE jest varchar(220) NULL, nam varchar(120), KLUCZ PODSTAWOWY (id));

  Stwórzmy naprawdę określoną niestandardową klasę zaplanowaną dla użytkowników tutaj w tabeli bazy danych.

 • Konstruktor bez sporów: Zachęcamy użytkowników do posiadania jednego domyślnego konstruktora z najszybszą maksymalną widocznością pakietu, więc Hibernate prawie zawsze musi utworzyć instancję z klasyfikacji przy użyciu metody newInstance().
 • Podaj znaczącą, odrębną właściwość id: czy bardziej satysfakcjonujące jest nadanie elementowi identyfikatora as-ID. Ten atrybut działa jako najcenniejszy klucz bazy danych.
 • hibernacja serwletu

  Kliknij tutaj, aby naprawić teraz swój komputer.

  Hibernate Servlet
  Servlet De Hibernación
  Servlet Di Ibernazione
  최대 절전 모드 서블릿
  Slaapstand Servlet
  Спящий сервлет
  Servlet D’hibernation
  Hibernate-Servlet
  Servlet De Hibernação
  Hibernate Servlet

  Related Posts