Sugestie Dotyczące Naprawy Kodu Błędu SQL 3271

Nie pozwól, aby błędy systemu Windows Cię powstrzymywały.

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • Krok 2: Uruchom aplikację i wybierz swój język
 • Krok 3: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć skanowanie komputera
 • Kliknij tutaj, aby naprawić teraz swój komputer.

  Jeśli masz na swoim komputerze prawo dotyczące błędów SQL 3271, pomocny może być rodzaj przewodnika.Jeśli uruchomienie poza SQL 3271 jest spowodowane brakiem miejsca na aktywnym dysku lub nośniku, większość procedur tworzenia kopii zapasowych zakończy się niepowodzeniem z bardzo ważnym komunikatem ostrzegawczym „Aborted”. Aby rozwiązać ten główny problem, sprawdź, czy na urządzeniu do tworzenia kopii zapasowych jest wystarczająca ilość miejsca na przechowywanie kopii zapasowej, która oferuje uruchomioną.

  Jeden z moich blogerów, który czyta, przywitał mnie e-mailem zawierającym poważny komunikat o błędzie, który otrzymał podczas korzystania z opcji zapisywania w adresie URL. Ta funkcja umożliwia bezpośrednie przesyłanie kopii zapasowych bazy danych programu SQL Server do usługi Azure Blob Storage. Wpisałem już na blogu informacje o niektórych błędach, które w pewnym momencie otrzymałem, ale ten błąd metody miał nowy. Odpisałem, szukając więcej szczegółów i był to poważny błąd, który był zbyt łatwy do naprawienia. Teraz na tym blogu ludzie będą dyskutować, jak zaplanować 3271, Serwer zdalny wrócił do domu, a także błąd: Zabroniony (403).

  Oto główne polecenie, którego użyłem, aby zrobić to ponownie, błędy.

   BACKUP BASE SQLAuthorityWedług adresu URL danych „https://sq=lprodbkups.blob.core.windows.net/sqldbbackups/SQLAuthority.bak”Z CREDENTIAL = „AzBackupCred”

  Msg 3271, poziom ’07, stan 1, 1
  Wystąpił krytyczny błąd we/wy w wierszu „document.blob.core.windows.net/sqlprodbkups.net/sqldbbackups/ SQLAuthority.:bak” rrn . Kopia zapasowa do adresu URL otrzymała kolejne pominięcie ze zdalnego punktu końcowego Komunikat o wyjątku: Serwer zdalny zwrócił błąd maksymalnej grupy (403): Forbidden..
  Msg 3013 , Level 1, 16, State 1
  Wywołanie BACKUP DATA BASE uległo awarii.< /p>
  kod błędu sql 3271

  Jeśli zauważysz błąd 3271, prawdopodobnie istnieje wiele powodów, dla których jest to możliwe. Powiedziałbym, że to istotne, że część myśli o błędach jest błędem zwracanym przez każdy z naszych zdalnych serwerów. W tym przypadku, gdy wszyscy otrzymuję błąd 403 Forbidden. Poniżej znajduje się poprzedni blog, z którego omówiłem błąd — sześćset — nieprawidłowe żądanie SQL — kopia zapasowa komputera, gdy potrzebujesz czasu na określenie adresu URL błędu w dowolnym układzie wdrożenia usługi Azure Resource Manager (ARM) z błędem (400). Nieprawidłowe żądanie

  ROZWIĄZANIE/ROZWIĄZANIE

  Jak Twoja firma widzi, nie ma nic złego w niektórych poleceniach. tylko Gdy uruchamiamy polecenie SQL, serwer wykorzystuje całą wiedzę fachową do łączenia I ze skarbcem i szybko tworzy kopie zapasowe. Kiedy spojrzałem na pochodzące z danych uwierzytelniających, zostały one utworzone podczas zakupu kluczy dostępu ze strony internetowej. W naszym przypadku zamiast inwestować nazwę domeny rachunku, określiliśmy nazwę nowego statku podczas tworzenia poświadczeń.

  Poniższy obrazek powinien przedstawiać jasny plan tego, co należy przygotować podczas kursu.

  Nazwa autoryzacji = nazwa rzeczy, której potrzebuje nasza organizacja, aby działała w poleceniu BACKUP

  Identyfikator = każda nasza nazwa konta magazynu zidentyfikowana w sekcji Klucz dostępu.nie

  Dużo czasu zajęło mi uświadomienie sobie, że mój klient otrzymywał konkretną nazwę tożsamości zamiast nazwy konta urządzenia pamięci masowej, a także to była główna przyczyna błędu. mieliśmy niezłą okazję, aby rozwiązać ten problem, używając polecenia ALTER, jak omówiono poniżej

  sql numer błędu 3271

  USE [master]SPACEROWAĆZMIEŃ POświadczenia Z TOŻSAMOŚCIĄ [azbackupcred] = N'sqlprodbkups',SECRET to to samo, co N'Value In Key1'Idź

  Mam nadzieję, że umożliwi to naprawienie błędu 403: bardzo mało adresów URL podczas zapisywania.

  Kiedy należy wykonać operację wejścia/wyjścia Tak, wystąpiły problemy z tworzeniem kopii zapasowej komputera operacyjnego podczas procedury przywracania; Wystąpił błąd SQL 3271.

 • Za mało miejsca na dysku.
 • Zapisujący VSS serwera SQL
 • Dany

  Istnieje kilka czynników przyczynowych dla tej ważnej reguły błędu SQL 3271, które są szczegółowo opisane w niektórych sekcjach wprowadzających.

  Opis wielu innych przypadków i rozwiązań

  Nie pozwól, aby błędy systemu Windows Cię powstrzymywały.

  Czy Twój komputer działa wolno? Czy jest nękany dziwnymi komunikatami o błędach i dziwnym zachowaniem systemu? Jeśli tak, istnieje duża szansa, że ​​potrzebujesz ASR Pro. To potężne oprogramowanie szybko i łatwo naprawi typowe błędy systemu Windows, ochroni dane przed utratą lub uszkodzeniem i zoptymalizuje system pod kątem maksymalnej wydajności. Więc nie męcz się dłużej z powolnym, frustrującym komputerem — pobierz ASR Pro już dziś!


  Wyjaśnienie# błąd Ten 2: może wystąpić z powodu braku miejsca w pamięci prezentacji. Temu komunikatowi o błędzie może towarzyszyć nieco więcej tekstu wskazującego, że urządzenie pamięci wewnętrznej znajdującej się w obszarze pamięci może się zapełnić.

  Czy można utworzyć każdą kopię zapasową za pomocą aplikacji; Wydruk błędu innej firmy wyświetlany na ekranie telewizora oznaczałby błędy kopii zapasowej. Komunikat wskazuje, że bieżąca sesja zachęcania i przywracania operacji kopiowania powinna zostać zakończona.

  na

  Kroki rozwiązywania problemów. Jeśli ten błąd pojawia się z powyższego powodu, najprawdopodobniej użyjesz następujących metod, aby odpowiedzieć na błąd: SQL Server nagły niski pobór 3271;

 • Wyświetl dzienniki błędów. Sprawdzanie określonych dzienników programu SQL Server pod kątem równoważnego komunikatu o błędzie lub głównej przyczynie może również pomóc w ustaleniu głównej przyczyny za pomocą wiadomości e-mail o błędzie. Powiązana iskra odpowiedzialna za faktyczne wystąpienie komunikatu o błędzie powinna zostać określona tak szybko, jak to możliwe, wydając odpowiednie działania w celu rozwiązania jakiegoś problemu.
 • Upewnij się, które

 • urządzenie ma wystarczająco dużo miejsca, aby zakończyć operację tworzenia kopii zapasowej i przywracania.
 • Nośnik kopii zapasowej: określa, czy w przeszłości wystąpiły już jakiekolwiek problemy z procedurą tworzenia kopii zapasowej i jak większość takich błędów została znaleziona przez wieki; napraw je, opracowując metody rozwiązywania dopasowania.
 • Powyższe rozwiązania pomagają naprawić dokładne komunikaty o błędach, gdy bardzo konkretny kod błędu jest spowodowany niewystarczającą ilością miejsca w pomieszczeniu. Ponadto ten błąd Microsoft SQL Server 3271 ma kolejną połowę, wszystkie mogą się pojawić, biorąc pod uwagę, że błędy są również spowodowane SQL VSS Writer; chociaż zostało to opisane w następnej sekcji.

  Kliknij tutaj, aby naprawić teraz swój komputer.

  Suggestions For Fixing SQL Error Code 3271
  Sugerencias Para Corregir El Código De Error De SQL 3271
  Suggestions Pour Corriger Le Code D’erreur SQL 3271
  Sugestões Para Corrigir O Código De Erro SQL 3271
  Предложения по исправлению кода ошибки SQL 3271
  Vorschläge Zur Behebung Des SQL-Fehlercodes 3271
  Suggesties Voor Het Oplossen Van SQL-foutcode 3271
  SQL 오류 코드 3271 수정을 위한 제안
  Suggerimenti Per Correggere Il Codice Di Errore SQL 3271
  Förslag För Att Fixa SQL-felkod 3271

  Related Posts