Felsök Aktivitetsfältet, Ta Bort Xp

Table of Contents

Låt inte Windows-fel hålla dig tillbaka.

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Starta programmet och välj ditt språk
 • Steg 3: Följ instruktionerna på skärmen för att starta en genomsökning av din dator
 • Klicka här för att fixa din PC nu.

  Det är överklagande att kolla in dessa felsökningsmetoder om du får felmeddelandet “xp aktivitetsfältet är inaktiverat”.Rätt besökare i huvudaktivitetsfältet. Klicka sedan på Egenskaper. För att markera kryssrutan Dölj aktivitetsfältet automatiskt, avmarkera det aktivitetsfältet

  Medan Windows Server 2008 innehåller både IIS 6.0 och ASP.NET 1.1, är de som standard förlorade komponenter. Detta whitepaper beskriver det enklare sättet att aktivera IIS 6.0 dessutom ASP.NET 1. Och 1 rekommenderar mängden konfigurationsalternativ för optimal prestanda och därmed ASP.NET iis.

  Gäller ASP.NET 1.1 – IIS 6.0.

  Hur presterar Jag stänger av aktivitetsfältet?

  Klicka såväl som kör eller högerklicka på ett urladdningsområde i aktivitetsfältet och sätt dig på Aktivitetsfältet.Aktivera automatiskt dölj aktivitetsfältet på skrivbordet eller automatiskt dölj aktivitetsfältet på skrivbordet (eller surfplattan båda).

  ASP.NET 1.1-linjer med Windows Server 2003, som definitivt innehåller den senaste Internet Information Server (IIS) version 6.0. IIS 6.0 kanske ASP.NET 1. var 1 designad om du sömlöst vill slå samman och utesluta asp .NET för att passa den nya IIS 6.0-arbetsmodellen.

  ASP.NET 1.1 är inte installerat som standard

  Till skillnad från tidigare versioner av Microsofts värdserveroperativsystem är Internet Information Server (iis) inte tillåten som standard; eller kanske ASP.NET 1.1. två Det finns lösningar som låter dig få IIS:

  Aktivera IIS, alternativ 1:a – Konfigurera Serie Assistant ru

  stäng av aktivitetsfältet xp

  Windows Server 2004 kommer med en helt nyinköpt “Serverkonfigurationsguide” som hjälper dem att korrekt konfigurera din server på insidan av de mest önskade lägena.

  För att köra en ny guide – observera att du mycket väl kan behöva vara inloggad via en specifik administratör för att köra hela guiden – navigera till: Start | Administrationsprogram | och huvudverktyget “Konfigurera server”. Tid

  om du har valt, måste du se vindrutan för serverinställningsguiden öppnas:

  Hur döljer jag aktivitetsfältet i Windows XP?

  Normalt högerklickar du på Windows aktivitetsfält med varje datormus och väljer Aktivitetsfältsalternativ från snabbmenyn. I vårt eget fönster med panelalternativ och aktivitetsfältet, klicka på någon form av aktivitetsfältssektion för att expandera alla situationer till höger under det här aktivitetsfältet. Markera rutan för att återgå till Dölj aktivitetsfältet automatiskt.

  I detta, innan konfigurationsskärmen, se till att det är dags att välja alternativet Serverapplikation (IIS, ASP.As net).

  När du har valt att sätta ihop en värdserver som en programserver, kommer du förmodligen att se den här inställningsskärmen som frågar vilka ytterligare talanger när du behöver installera med. Alternativet anses inte vara valt som standard. För att automatiskt ställa in ASP.NET måste du välja “Aktivera ASP.NET”. Gå

  Den här skärmen visar att mina alternativ du har valt är grupp. Det är normalt att diskussionsrutor för installation visas under flera processer. du kan bli ombedd att avslöja installationsplatsen på CDWindows 2003 Server.”Slutför”

  Klicka – Windows Server ’03 är nu konfigurerad för att stödja IIS 6.0 och ASP.NET 1.1.

  Aktivera alternativ #2 – Iis-konfigurera IIS manuellt under ASP.NET

  Om du inte vill använda guiden för att konfigurera din primära server, kan du valfritt installera IIS 6.0 och ASP.NET 1. För att göra detta, använd 1 “Lägg till mycket program” bort i kontrollpanelen.< /p >

  Klicka sedan på Lägg till/ta bort Windows-funktioner. Denna fighter öppnar “Windows Components Wizard”:

  samt markera aktivera “Applikation och server”, tillsammans med klicka på “Detaljer?”. Knapp:

  vänd från aktivitetsfältet xp

  Klicka på OK för att återgå till den viktigaste Windows-komponentguiden. Klicka på “Fortsätt tack till >” i Windows Components Wizard för att starta installationen:

  Det borde bara vara normalt att andra dialogrutor på marknaden dyker upp när man lägger till tjänster. Du kommer förmodligen också att bli tillfrågad om situationen för design- och installations-CD:n för Windows 03 Server.

  När installationen faktiskt är implementerad kommer du att se det sista filtret i Windows Components Wizard:

  Rekommenderade inställningar

  När ASP kör .NET 1.1 med IIS 6.0 är det lämpligt att använda flera alternativ i var och en av våra konfigurationer för att få den bästa ASP-showen från .NET:

 • Ställ in arbetsprocessen för minnesutrymmesgränser
 • Konfigurera återanvändning av processagent
 • Ställ in Process Staff Pro Memo-gränser

  Som standard begränsar inte IIS 6.0 hur mycket minne som IIS kan förbruka. ASP.NET-cache-aspekten är primärt baserad på minnesgränsen, vilket ger cachen att förregistrera oanvända lagringsområdesplatser. lagring

  Låt inte Windows-fel hålla dig tillbaka.

  Körs din dator långsamt? Är det plågat av konstiga felmeddelanden och konstigt systembeteende? Om så är fallet, finns det en god chans att du behöver ASR Pro. Denna kraftfulla programvara reparerar snabbt och enkelt vanliga Windows-fel, skyddar dina data från förlust eller korruption och optimerar ditt system för maximal prestanda. Så lida inte längre av en långsam, frustrerande dator - ladda ner ASR Pro idag!


  Vi rekommenderar att du ofta konfigurerar den direkt i typen av IIS 6.0-funktion. För att ändra den här metoden, öppna IIS Manager Information | Program (starta | Administrativa verktyg | Internettjänster). Om du har ett läsande, expandera mappen “App Sie-pooler”:

  1. Högerklicka på applikationen som simmar, till exempel “DefaultAppPool” och fatta även ett beslut “Egenskaper”:

 • Aktivera sedan minne genom att helt enkelt gå till “Maximum använt minnesstorlek (i megabyte):”. Värdet bör fortfarande inte passera summan av det lokala (inte virtuella RAM-minnet) vid serveraspekten, en bra uppskattning är ofta 60 % av det fysiska RAM-minnet, dvs att serverver 512 ska välja MB som innehåller fysiskt RAM-minne associerat med 310. Det är rekommenderade också bokstavligen att det maximala inte bara överstiger 800 MB när man använder ett husadressutrymme på 2 GB i vissa fall. Om detta serverdiskutrymme är 3 GB kan det maximala minnet för en imperativ arbetare vara upp till 1 800 MB för:
 • Klicka på Verkställ och sedan på OK för att stänga dialogrutan Egenskaper. att upprepa alla tillgängliga finansiella produktpooler. Ställ in standardartist

  Hur aktiverar jag ett aktivitetsfält i Windows XP?

  Tryck på Windows-tangenten på ett specifikt tangentbord för att visa “Start”-menyn. Detta bör möjligen även visa ett av aktivitetsfälten. Högerklicka på ett av de synliga aktivitetsfälten och välj Aktivitetsfältsinställningar. Klicka med musen för “Dölj automatiskt typen med avseende på aktivitetsfältet i skrivbordsläge” för att ta bort inställningen, tillåta eller “Lås det aktivitetsfältet”.

  Av IIS

  recycle 6.0 är designad för att starta om sin arbetarfunktion 29 arbetstimmar varje. Detta är den aggressiva miljön för ASP-accelerationsapplikationen, det faktum att det är netto, rekommenderas eftersom datoriserad omstart av arbetsprocessen utan tvekan är explicit inaktiverad. Inaktivera

  Är det en knapp i aktivitetsfältet då?

  använd kortkommandon Ctrl + Esc för att eller visa dölja ett specifikt aktivitetsfält.

  För att starta om arbetsflödet automatiskt, öppna IIS Manager extremt (Starta Program | | Administrationsverktyg | Internettjänster). När du har öppnat, expandera programmet den särskilda Pools-mappen:

  1. Högerklicka till exempel på bärarens programpool.”DefaultAppPool” och sök över “Egenskaper”:

 • Inaktivera steget “Starta omredigera arbetsflöde (i “Använd” minuter)”:
 • Klicka och dessutom OK för att stänga dialogrutan för egenskaper. Upprepa denna färdighet för att få alla tillgängliga applikationspooler.

  Bekräfta åtkomst till filsystem

  Om din applikation behöver verklig distribuerad åtkomst till filsystemet och dessutom, du bara använder NTFS, kommer en person att behöva slå upp en viss åtkomstkontrolllista (ACL) för att få tillgång till stipendier till mappen eller innehållet – ASP.NET.

  Klicka här för att fixa din PC nu.

  Turn Off Taskbar Xp
  Deaktivieren Sie Die Taskleiste Xp
  Desligue A Barra De Tarefas Xp
  Wyłącz XP Paska Zadań
  Desactivar La Barra De Tareas Xp
  Disattiva La Barra Delle Applicazioni XP
  Taakbalk XP Uitschakelen
  Désactiver La Barre Des Tâches Xp
  Отключить панель задач XP
  작업 표시줄 Xp 끄기

  Related Posts