Hur Om Du Vill Felsöka Underhåll Av Distributionsavbildningar Så Kan Hanteringen åtgärda Windows Update-fel

Låt inte Windows-fel hålla dig tillbaka.

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Starta programmet och välj ditt språk
 • Steg 3: Följ instruktionerna på skärmen för att starta en genomsökning av din dator
 • Klicka här för att fixa din PC nu.

  I den här användarpublikationen kommer vi att hitta online några av de möjliga orsakerna till det faktum som kan leda till distribution av displayunderhåll och hantering för att korrigera Windows-uppdateringsfel, och efter det kommer vi att visa många möjliga sätt att försöka bli av med det här problemet.DISM.exe /Online /Cleanup-Image /Restorehealth” är en dism-mäklare som letar efter nackdelar med filkorruption och åtgärdar sökproblem för ett visst operativsystem du är inloggad på.

  Om verktyget Deployment Image Servicing And Servicing (DISM)

  Deployment Image Servicing and Servicing Tool (DISM) är ett valfritt verktyg på administratörsnivåA , till din tjänst via Windows, skapad av en enda Windows-miljöbild. via Windows-installationsmedia ändra filer. Verktyget p kan vara begagnat för att para ihop Windows-bilder angående .wim-, .vhd- och .vhdx-filer genom att använda indeling. Verktyget kan meddelas vid eventuella problem eller förluster i vanligtvis det installerade Windows-systemet.

  deployment confidence service and management för att återställa Windows Update-fel

  Kan DISM reparera Windows Update?

  Windows Updates och Enterprise Pack kanske inte installeras trots korruptionsavvikelser. Till exempel kan en uppdatering verkligen installeras om en systemfil kan vara skadad. DISM eller System Update Readiness Tool kan hjälpa dig att återställa Windows-korruptionsfelet.

  Kör Windows Update-felsökaren

  Skärmen blir lila på grund av det stora antalet behörigheter. Felsökaren är nu ytterligare ett potentiellt verktyg för att fixa huvudorsaken till felet 0x800f0805. Denna elektricitet kan fortfarande inte lösa alla problem, vilket det är en bra utgångspunkt varje gång du stöter på problem relaterade till hela din dator eller din företagsstruktur. Så här gör du:

  deployment image service and management that can fix windows update errors

  Kör och kör en DISM Sfc Scan

  Som påpekats, korruptionsfel i stölden mekanism kan leda till problem, såsom felkod 0x800703e6. Lyckligtvis ger Windows flera inbyggda felsökare som kan diagnostiskt skanna systemet och dess filer för att hitta fel och åtgärda de övervägda problemen.

  Bekräftar att ServiceWindows Update körs

  Kontrollera först Windows Update-tjänsten. För att använda detta, klicka på Start, skriv “Sök efter uppdateringar” och välj programmet med aktuella inställningar genom att använda menyn. I alla fall, så om du öppnar Windows Update-funktionsmenyn kan du kontrollera någons kroppsbyggnad. Om allmänna fel hittas börjar de att listas här.

  Låt inte Windows-fel hålla dig tillbaka.

  Körs din dator långsamt? Är det plågat av konstiga felmeddelanden och konstigt systembeteende? Om så är fallet, finns det en god chans att du behöver ASR Pro. Denna kraftfulla programvara reparerar snabbt och enkelt vanliga Windows-fel, skyddar dina data från förlust eller korruption och optimerar ditt system för maximal prestanda. Så lida inte längre av en långsam, frustrerande dator - ladda ner ASR Pro idag!


  Klicka här för att fixa din PC nu.

  How To Troubleshoot Deployment Image Maintenance And Management To Fix Windows Update Errors
  So Beheben Sie Probleme Bei Der Wartung Und Verwaltung Von Bereitstellungsabbildern, Um Windows Update-Fehler Zu Beheben
  Como Solucionar Problemas De Manutenção E Gerenciamento De Imagem De Implantação Para Corrigir Erros Do Windows Update
  Cómo Solucionar Problemas De Administración Y Mantenimiento De Imágenes De Implementación Para Corregir Errores De Windows Update
  Как устранить неполадки, связанные с обслуживанием образа развертывания и управлением им, чтобы исправить ошибки Центра обновления Windows
  Problemen Met Onderhoud En Beheer Van Implementatie-images Oplossen Om Windows Update-fouten Op Te Lossen
  Windows 업데이트 오류를 ​​수정하기 위해 배포 이미지 유지 관리 및 관리 문제를 해결하는 방법
  Comment Dépanner La Maintenance Et La Gestion Des Images De Déploiement Pour Corriger Les Erreurs De Windows Update
  Come Risolvere I Problemi Di Manutenzione E Gestione Dell’immagine Di Distribuzione Per Correggere Gli Errori Di Windows Update
  Jak Rozwiązywać Problemy Z Konserwacją I Zarządzaniem Obrazem Wdrożenia, Aby Naprawić Błędy Windows Update?

  Related Posts